Galerie photo - Feria

2010

- Super Mario à Dax (1/11) - Super Mario à Dax (2/11) - Super Mario à Dax (3/11) - Super Mario à Dax (4/11)
- Super Mario à Dax (5/11) - Super Mario à Dax (6/11) - Super Mario à Dax (7/11) - Super Mario à Dax (8/11)
- Super Mario à Dax (9/11) - Super Mario à Dax (10/11) - Super Mario à Dax (11/11)

2007

- D'Artagnan à Dax (1/12) - D'Artagnan à Dax (2/12) - D'Artagnan à Dax (3/12) - D'Artagnan à Dax (4/12)
- D'Artagnan à Dax (5/12) - D'Artagnan à Dax (6/12) - D'Artagnan à Dax (7/12) - D'Artagnan à Dax (8/12)
- D'Artagnan à Dax (9/12) - D'Artagnan à Dax (10/12) - D'Artagnan à Dax (11/12) - D'Artagnan à Dax (12/12)

2005

- Tintin à Dax (1/11) - Tintin à Dax (2/11) - Tintin à Dax (3/11) - Tintin à Dax (4/11)
- Tintin à Dax (5/11) - Tintin à Dax (6/11) - Tintin à Dax (7/11) - Tintin à Dax (8/11)
- Tintin à Dax (9/11) - Tintin à Dax (10/11) - Tintin à Dax (11/11) - Fêtes d'Hagetmau

2003

- Les Samouraïs à Dax (1/4) - Les Samouraïs à Dax (2/4) - Les Samouraïs à Dax (3/4) - Les Samouraïs à Dax (4/4)

2002

- Zorro à Dax (1/3) - Zorro à Dax (2/3) - Zorro à Dax (3/3)

2000

- Robin des Bois à Dax (1/13) - Robin des Bois à Dax (2/13) - Robin des Bois à Dax (3/13) - Robin des Bois à Dax (4/13)
- Robin des Bois à Dax (5/13) - Robin des Bois à Dax (6/13) - Robin des Bois à Dax (7/13) - Robin des Bois à Dax (8/13)
- Robin des Bois à Dax (9/13) - Robin des Bois à Dax (10/13) - Robin des Bois à Dax (11/13) - Robin des Bois à Dax (12/13)
- Robin des Bois à Dax (13/13)

1999

- Oui-Oui à Dax (1/5) - Oui-Oui à Dax (2/5) - Oui-Oui à Dax (3/5) - Oui-Oui à Dax (4/5)
- Oui-Oui à Dax (5/5)

1997

- Super Zinzin à Dax

1996

- L'Egypte à Dax (1/2) - L'Egypte à Dax (2/2)

1995

- Les Romains à Dax (1/3) - Les Romains à Dax (2/3) - Les Romains à Dax (3/3)

1994

- Feria en Arles